A.L. Consultancy B.V.
Postbus 355 | 3130 AJ Vlaardingen
t 010 460 47 28
pixel
alconsultancy
 
:: Home
:: Kennismaking
:: Ons terrein
:: Diensten
:: Werkwijze
:: Aanvraag
 
 

Premiedifferentiatie en marktwerking bij arbeidsongeschiktheids-verzekeringen (Pemba), besluit gedifferentieerde premie WAO/WGA

De wet Pemba moet werkgevers stimuleren om ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid zoveel mogelijk tegen te gaan. Dat werkt als volgt: de werkgever betaalt een basispremie en een gedifferentieerde WAO-premie. De basispremie is voor iedere organisatie gelijk en wordt gebruikt voor het betalen van de arbeidsongeschiktheids-uitkeringen van mensen die langer dan vijf jaar in de WAO zitten. De gedifferentieerde premie is bedoeld om de eerste vijf WAO-jaren te financieren. De hoogte van deze premie hangt af van de verhouding tussen de arbeidsongeschiktheid in de organisatie en het landelijk gemiddelde. Bij een afwijking krijgt de werkgever een Pembanota. Bij een hogere arbeidsongeschiktheid in de organisatie geldt een premieverhoging. Bij een lagere arbeidsongeschiktheid krijgt de werkgever korting op de premie.

Het UWV is verantwoordelijk voor de Pembanota’s. De administratie van het UWV komt echter niet altijd overeen met de feitelijke situatie bij de werkgever. De adviseurs van ALC kunnen een vergelijking uitvoeren tussen uw boeken en die van het UWV. Als wij een verschil constateren, maken wij bezwaar bij het UWV en/of de Belastingdienst. Het is beslist de moeite waard om onze adviseurs premieonderzoek te laten doen: in de praktijk blijkt dat één op de zes beslissingen onjuist is. En meestal is er dan een te hoog percentage berekend.

:: Terug

 

ons terrein 
All content by A.L. Consultancy B.V. 2007-2014 | Disclaimer