A.L. Consultancy B.V.
Postbus 355 | 3130 AJ Vlaardingen
t 010 460 47 28
pixel
alconsultancy
 
:: Home
:: Kennismaking
:: Ons terrein
:: Diensten
:: Werkwijze
:: Aanvraag
 
 

Onze werkwijze in stappen

Stap 1: dossieronderzoek

Bij dossieronderzoek doorlopen onze adviseurs een deel van uw administratie tot 5 jaar terug. Het gaat vooral om het vinden van werknemers met een arbeidsgehandicapten status, ofwel de status Structureel Functioneel Beperkt. Deze informatie is nodig om de mogelijkheden binnen de wetten WIA en Pemba te kunnen toetsen.

Tijdens het dossieronderzoek kijken wij ook naar de sociale verzekeringspremies en loonbelasting die u de laatste 7 jaar heeft betaald. In veel gevallen is de afdracht van deze premies te hoog. Ook heeft u misschien niet alle mogelijkheden in het kader van afdrachtkortingen benut. Uit dit premieonderzoek blijkt de hoogte van de eventuele premierestitutie.

Stap 2: indienen claims of verwerking loonaangifte

Door de wijzigingen die loonaangifte 2006 met zich meebrengt is het niet langer mogelijk om daartoe aanvragen bij UWV danwel suppletieaangiften bij de Belastingdienst in te dienen. Om in aanmerking te komen voor deze mogelijkheden zult u deze zelf in uw loonaangifte moeten verwerken. Tegen een redelijke vergoeding kunnen wij dit verwerken in de loonaangifte. Maar ook zelf met behulp van uw accountant is een mogelijkheid.

werkwijze

AL Consultancy in het kort:

Vrijblijvend kennismakingsgesprek
Afspraken vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst
Opdrachtgever verschaft toegang tot informatie
Dossier- en premieonderzoek WIA, WVA en Pemba
Mogelijkheid om 5 tot 7 jaar terug te gaan
Geautomatiseerde dataverzameling
Informatieaanvraag bij Belastingdienst en UWV via een machtiging
ALC neemt het gehele traject voor zijn rekening
Bevindingen vastgelegd in eindrapportage
Werknemers merken er niets van
Standaard vergoeding: 1/3 van het te vorderen bedrag
Dienstverlening op basis van ‘no cure, no pay’


 
All content by A.L. Consultancy B.V. 2007-2014 | Disclaimer